DIY Microscopy Instruction (български)

From Hackteria Wiki
Jump to: navigation, search
The Chapter about the DIY microscope can be downloaded here and available now with Chinese translation included! Thanks to I-Chern Lai and Dimension+! Download Chinese

Страницата е част от обширната информация на това уики около това как да си построим DIY Microscopy. Благодарности на aliceinwonderland (и Ния) за превода.

На Други Езици

Thanks for helping us translating this instruction. If you don't have an account on this wiki, contact dusjagr.

DIY Mikroskop Anleitung (Deutsch)

DIY Microscopy Instruction (Chinese)

DIY Microscopy Instruction (Portuguese)

DIY Microscopy Instruction (Spanish)

DIY Microscopy Instruction (Italian)

DIY Microscopy Instruction (Bahasa Indonesia)

DIY Microscopy Instruction (French)

DIY Microscopy Instruction (Japanese)

DIY Microscopy Instruction (български)

0. Материали и Въведение

За направата на DIY микроскоп е необходимо използването на стандартна уеб-камера. Функцията й може да бъде променена много лесно и на ръка. Компонентите остават същите, само позицията на лещата се променя. С помощта на стабилна платформа/статив се позиционират и фокусират правилно микроскопичните обекти на изследването, осветени от светодиоди.

DIY микроскопът включва три компонента, монтирани в следния ред:

 • Обърната камера
 • Стабилна платформа/статив за наблюдение
 • Осветление със светодиод

Списък на Частите

Основни части

 • Стандартна уеб-камера
 • Картон / дървен материал (плътен), 20 x 30 см.
 • Пенокартон, 20 x 30 см.
 • Болт М4 ≈. 15 см дължина, с подходящи гайки
 • Изолирбанд
 • Лепяща гума/ канцеларски маджун
 • Лепилни пръчки
 • Ластици

Инструменти

 • Резач / остър нож
 • Отвертка
 • Пистолет за топло лепене
 • Поялник (по избор)

Външен светодиод (по избор)

 • 1 прекъсвач
 • 1 бял светодиод (LED)
 • 1 батерия (9V)
 • 1 букса/конектор захранващ DC (9V) батерия
 • 1 резистор (1 k Ω )
 • 1 стандартен потенциометър (20 k Ω )
 • 30 см. многожилен кабел
 • Градинска тел

Микроскопия и микроскопско оборудване

 • Пластмасови чаши
 • Предметни стъкла
 • Петриева паничка (пластмаса или стъкло)
 • Пипети за еднократна употреба
 • Водоустойчив химикал
 • Малка лъжичка (хромова стомана)
 • Пинцети
 • Херметично затварящи (или добре запечатващи се) пластмасови съдове

1. Първа част: Обръщане на камерата- малки увеличения

Step 1 get stuff.jpg

 • Избор на стандартни камери.

Най-подходящи са тези модели, които позволяват ръчна корекция на фокуса с помощта на пръстен около обектива. За намирането на подходяща камера е неоходимо да се изпробват различни такива.

 • Преди камерата да се модифицира трябва да бъде тествана, свързана към компютър, на който са инсталирани необходимите приложения (драйвери), отговарящи за различните операционни системи (Windows, Mac или Linux.)

Step 2 screw lens outwards.jpg

 • Веднага след инсталацията на камерата може да се изпробва функцията за доближаване на обекти.. Необходимо е да се разхлаби (или извади) лещата от корпуса и да се приближи достатъчно близо до обекта. С помощта на джобно фенерче могат да се подобрят светлинните условия.
 • С насочването на камерата към миниатюрни обекти могат да се получат изненадващи резултати. Дори и без долупосочените модификации е възможно да се забележат обекти, неразличими с просто око.

1.Втора част: Обръщане на камерата-големи увеличения

Step 3 invert lens.jpg

 • В този случай е нужно камерата да се демонтира, започвайки с болтчетата, които могат да бъдат скрити под етикети или гумени оплътнения.Използва се твърд инструмент като отвертка или джобно ножче, докато корпусът на камерата е отворен. С помощта на здрави клещи за рязане можем да срежем и премахнем пластмосовия корпус, оставяйки вътрешната платка на камерата и USB кабела.
 • Вътрешността обикновено се състои от окуляр и прекъсвач. В случай че съдържа светодиоди, те могат да бъдат премахнати, тъй като по-късно ще се построи друг източник на светлина. Това се отнася и за микрофона, който е ненужен за този проект.
 • В повечето случаи лещата на камерата е залепена за платката. Ако това е така, внимателно се завърта лещата в двете посоки, за да се отдели от платката. Също така се отделя пръстена за фокусиране, който е ненужен.
 • Най-важната стъпка е лещата да се обърне наобратно, поставяйки се в противоположна посока на мястото й върху платката, закрепена добре с изолирбанд (или друг подходящ материал). Обръщайки лещата, микроскопични обекти се увеличават и прожектират върху сензора на камерата, възпроизвеждайки образа в компютъра.
 • За да се тества новата конфигурация, може включената камера да се насочи върху обект по избор, проверявайки увеличението на новопостроения микроскоп.

3. Построяване на статив

Step 4 make stage.jpg

 • Използвайки малки топчета канцеларски маджун, камерата се закрепва върху картон от около 15 x 15 см.
 • Страничната стена на статива се състои от пенокартон, изрязан спрямо височината на лещата и залепен за картона-основа.
 • "Покривът" се състои от пенокартон, в средата на който е изрязан правоъгълен процеп, където ще се постави предметното стъкло с различните мостри/проби. Залепяме покрива за страничната стена на статива (виж на снимката).

Step 5 adjustable focus.jpg

 • Дългият болт за регулация на покрива се поставя в отсрещната страна на страничната стена, минавайки през покрива и стигайки до основата (виж на снимката). Важна стъпка тук е залепянето на гайката върху дупката на покрива. По този начин, завивайки болта, се упражнява натиск и стъклото се приближава или отдалечава от лещата. Нужни са само няколко милиметра на завъртане или отвъртане на болта. Повече от това носи риск от повреда на статива.
 • Ластиците (както е показано на снимката) се използват за по-голяма стабилност на статива.

3. Светлинен източник

Step 6 add ligthing.jpg

 • За да бъде готов микроскопът, е нужен светодиод. Той се състои от 9 волтова батерия, потенциометър, 1 килоом резистор и прекъсвач. Свързването им лесно може да бъде проверено в много схеми, публикувани онлайн.
 • Увивайки с градинска тел двата кабела, свързани със светодиода, той става подвижен и може да се закрепи в различни позиции (подобно на нощна лампа).
 • Накрая батерията и потенциометърът се закрепят за основата с топло лепило.
DIY микроскопът е готов за употреба!

4. Използване на микроскопа и как да уловим микроорганизми под микроскоп

Step 7 go hunting.jpg

 • Свързваме камерата към компютъра.
 • Поставяме мостра върху предметното стъкло, фокусираме използвайки болта за регулиране и наместваме стъклото, така че мострата да е в центъра на нашия обектив
 • Подобно на електронен микроскоп с DIY микроскопа можем да запишем видео или направим снимка на обекта под наблюдение. По този начин можем допълнително да преработим образа или да го качим онлайн.